Một site offer gồm những gì?


Code offer

Là code xử lý, lưu trữ, các chức năng tương tác với người dùng, hiện tại có 2 phiên bản non-incent, đó là v3.2 và v4.1.

Hosting

Là nơi lưu trữ code, hình ảnh, các file liên quan, lưu trữ cở sở dữ liệu được sinh ra trong quá trình làm. Cụ thể như là các ip đã lead, các click, các offer và chi tiết của chúng, thông tin và điểm của member... Đều được lưu trữ và xử lý tại hosting.
Hiểu đơn giản, hosting có thể giống như là mảnh đất mà bạn định xây nhà và để đồ đạc, cây cối... lên đó.

Domain

Là địa chỉ website của bạn, ví dụ abc.com , qcodes.net, non-incentcode.info,... Điều kiện chọn domain là domain đó chưa được ai sở hữu.
Hiểu đơn giản, domain có thể hiểu là địa chỉ dẫn đến nhà (code) chứa trên mảnh đất (hosting).